Spring til indhold


Nordens største samling af gravhøje ligger på øen Als.

Den lille skov Blomeskobbel ligger ud til Lillebælt, ca. 4 km. sydøst for Fynshav. Skoven er en frodig løvskov med en smule nåletræer. Der forekommer også en række gøgeurt.

Skoven er navngivet af Hans Blome til Seedorf som ejede skoven i 1554-84. To vældige langdysser på 53 og 34 meter ligger side om side i den nordlige del af skoven, og hver er forsynet med to gravkamre. Ved restaurering af dysserne i 1935/36 blev gravkamrene udgravede, men resultatet var magert. Kun et knust lerkar samt nogle flintknive var ladt tilbage.

Gravkamrene har været for stor en fristelse for tidligere tiders skattejægere. Selv en herredsfoged fra Augustenborg Slot skulle have udgravet fire gravkamre. Her skulle bl.a. være fundet knogler af mennesker, som siden blev genbegravet på Augustenborg kirkegård. I umiddelbar nærhed af langdysserne findes endvidere to runddysser, hvoraf den ene har et særdeles flot kammer.

I sydlig retning – ca. 75 meter inde i skoven – ligger endnu en runddysse, der dog er temmelig forstyrret, og endelig findes der 300 meter mod vest lige uden for skoven en anselig langdysse med rester af to stenkamre. Vejene følger terrænet i skoven og kan formentlig føres mange hundrede år tilbage.


An der Ostküste von der Insel Als liegt die größte Versammlung von Hünengräbern des Nordens.

Das kleine Waldgebiet Blomeskobbel liegt am Lillebælt, ca. 4 km südöstlich von Fynshav. Der Wald ist ein üppiger Laubwald mit sporadischen Knabenkrautarten. Der Wald wird oft besucht, besonders auf Grund der vielen Denkmäler aus der Zeit der Hünengräber.

Der Wald wurde von Hans Blome von Seedorf benannt, der den Wald in 1554-84 besaß. Zwei große längliche Hünengräber von 53 und 34 Meter liegen Seite an Seite im nördlichen Teil des Waldes, beide beinhalten zwei Grabkammern. Während der Restaurierung der Hünengräber 1935/36 wurden die Kammern ausgegraben – der Erfolg war mässig. Nur ein kaputtes Tongefäss und ein Paar Flintmesser waren noch übrig.

In der Vergangenheit waren die Gräber eine große Versuchung für Schatzjäger. Sogar ein Landvogt vom Schloss Augustenborg soll vier Gräber ausgegraben haben. Hier soll man Knochen von Menschen gefunden haben, die danach auf dem Augustenborger Friedhof wieder begraben wurden. In unmittelbarer Nähe der großen Hünengräber gibt es zwei runde Gräber, wovon eins eine sehr schöne Grabkammer enthält.

In südlicher Richtung – ca. 75 Meter im Inneren des Waldes – liegt noch ein rundes Hünengrab, das leider sehr mitgenommen ist. Letztendlich gibt es 300 Meter westlich, außerhalb des Waldgebietes, ein ansehnliches Grab mit den Überresten von zwei Steinkammern. Die Pfade folgen der Topographie des Waldes, und können mehrere hundert Jahre zurückverfolgt werden.


The largest collection of barrows in the Nordic countries is found on the island Als.

The small forest Blomeskobbel lies by the Little Belt, approx. 4 km southeast of Fynshav. This is a deciduous forest with a few evergreens. Small orchids can also be found here. The forest is popular due to its unique collection of dolmens.

The forest in named by Hans Blome von Seedorf, owner from 1554-84. Two huge long barrows measuring 53 and 34 metres, each with 2 burial chambers, lie side by side in the northern part of the forest. During restoration of the barrows in 1935/36, only a broken clay trough and some flint knives were found.

Barrows has always been a large temptation through time for grave robbers. Even a district bailiff from Augustenborg Palace is said to have opened 4 burial chambers, where human bones were found and later buried in Augustenborg cemetery. Near the long barrows, there are 2 round barrows, one of which has an exceptionally fine chamber.

To the south – approx. 75 metres into the forest – lies, another round barrow, not in good condition, and 300 metres to the west, just outside the forest, another long barrow with the remains of 2 stone chambers is located. The paths in the forest follow the natural terrain of the land, and their originals date back several hundred years.