Spring til indhold

Indvielse af stendysse 2

Hennings flotte tale til indvielsen

Hermed hjertelig velkommen til alle de fremmødte – specielt områdets beboere og de kommunale repræsentanter. 

Derudover en særlig velkomst til kommunal politiker, Tom Nielsen. 

 

Et af landsbylaugets fornemste formål er – at gøre området til et spændende og dejligt sted at bo og være i – og derfor er vores motto: 

 Kettingskov, fortidsmindernes egn og fremtidens bosted i Sønderborg kommune. 

Det, der binder os sammen i landsbylauget, er stendysserne i Blommeskobbel skov – og derfor er vores logo en stendysse – fornemt designet af Peter Meder, der også står for designet af vores infotavle her.  

I bestyrelsen fødtes ideen – hvis vores forfædre for 5000 – 6000 år siden kunne skabe sådan et bygningsværk, bør vi også kunne dette. Sidste år i august indviede vi stendyssen i Nr. Kettingskov + den frilagte stendysse ved skoven. Og nu er vi så kommet til stendyssen her i Sdr. Kettingskov. Og den skal indvies med maner – som vores forfædre ganske givet også gjorde det. 

Hvordan er det overhovedet blevet muligt, at vi nu har kunnet realisere vores plan om at rejse endnu en stendysse som vartegn for vores område. 

Her skylder vi en stor tak til ejerne af arealet, Signe og Sune der meget velvilligt har indgået en 10årig lejekontrakt med landsbylauget på meget favorable vilkår. Det er vi jo utrolig glade for. Og som prikken over i’et – sponsorer de også strømmen i dag. 

 Det næste, der var meget vigtigt, var at få økonomien på plads. Tom Nielsen, der har sæde i Landdistriktsudvalget har været fødselshjælper til virkeliggørelse af dette projekt ved at medvirke til bevilling af de nødvendige midler til realisering af projektet – stor tak til dig Tom.  

Det store arbejde med at finde passende sten og få konstrueret og bygget hele stendyssen – virkelig en kæmpe opgave – har Christen og Flemming stået for. En stor tak til jer to. 

Også en stor tak til de af jer fra landsbylaugets område, der på forskellig vis har bidraget til realiseringen af projektet. 

Det er også glædeligt, at nogle af landsbylaugets medlemmer har tilbudt at stå for den fremtidige vedligeholdelse af stendyssen, og Flemming Larsen har allerede meldt sig. Det er så vigtigt, at stendysserne er velholdte og græsset slået, så de fremstår indbydende. Det fungerer rigtig fint ved de to stendysser i Nr. Kettingskov.  

I den forbindelse er vores erfaring med den frilagte stendysse ved skoven og den nye stendysse i Nr. Kettingskov, at de er særdeles velbesøgte – folk holder rast og læser på de opstillede infotavler, og det var jo også et af formålene med hele dette projekt – at synliggøre vores område på en positiv måde. 

 Kanal 7 har stillet lydanlæg til rådighed i dag – det sætter lidt kulør på tingene med lidt musik, og det er vi rigtig glade for. 

Det var ordene fra min side, og jeg håber, I har lyst til en lille forfriskning og en grillpølse. Og hygge jer lidt sammen og fejre tilblivelsen af projektet. Men først skal vi have foretaget den officielle indvielse. 

Så Tom – jeg vil gerne bede dig om at klippe snoren til officiel ibrugtagning af Kettingskov Landsbylaugs vartegn – stendyssen her ved Sdr. Kettingskov. 

Og Agnete – vil du bistå som fødselshjælper. 

 

Hvis der er nogen, der efterfølgende har lyst til at sige noget i dagens anledning, er ordet hermed frit.