Spring til indhold

Spørgeskema vedr. lånemuligheder

På seneste møde i Landsbyforum (der er paraplyorganisation for de 36 landsbylaug i Sønderborg Kommune) blev det drøftet – og efterfølgende besluttet – at der skulle iværksættes en undersøgelse omhandlende lånemulighederne i landdistrikterne. Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Vi håber du vil tage dig tid til at svare på spørgsmålene. Svarene bedes sendt til Carl Erik Maae, Sekretariat for Landdistrikter, mail came@sonderborg.dk der behandler svarene i fortrolighed. Du er også velkommen til at ringe på 27905469.

Sidste frist for indsendelse er 1. maj 2020.

Spørgsmål lånemuligheder

Del på Facebook

Video af vores smukke område

Kettingskov Landsbylaug

CVR NR: 40094539

Billeder som er brugt på vores hjemmeside er taget af den dygtige fotograf Dennis Bruun.

Hvis man ønsker, at billeder af en skal fjernes, kontakt venligst webmaster, Rosalyn.