Spring til indhold

Glædelig bagjul og godt nytår

Nyhedsbrevet for december

Bestyrelsen i landsbylauget vil hermed gerne orientere jer om nogle få aktuelle ting.

Vedr. vores løgplanteprojekt:

Der er nu plantet løg i alle de områder, hvor beboerne har ønsket det – og rigtig  mange har medvirket. Vi havde håbet at løgene også ville række til langs med cykelstien, men de slap for tidligt op. Vi forsøger at få nogle flere løg næste år.

       

Vedr. stendysseprojektet for Nr. Kettingskov:

Vi havde egentlig forventet på nuværende tidspunkt at være godt i gang med projektet, men vi er desværre ikke herre over vejret, hvilket har bevirket, at vi kun har fået ryddet området. Vi har fundet de sten, vi skal bruge, men det videre forløb i projektet kræver, at vi skal bruge tunge maskiner – og det har simpelthen været for vådt til, at vi kunne komme videre. Det vil kræve en længere tør periode.

Vedr. snerydning:

Én af vores beboere, som fornyelig er tilflyttet Svelstrupskovvej, fandt ud af, at der ikke bliver ryddet sne på denne vej. Hun kontaktede Sønderborg Kommune (Jesper Østergaard), og fik lovning på, at dette ville kommunen sørge for fremover. Hun foreslog, at man gav ideen videre, da andre i vores område, kan have samme problem.

Dette gøres hermed – se nedenstående link.

https://sonderborgkommune.dk/borger/snerydning-og-glatfoerebekaempelse

Datoer, I skal huske at sætte i kalenderen:

Generalforsamling d.5. marts

Affaldsindsamling: søndag d. 26. april 2020

Vedr. generalforsamling 2020:

Vi kan allerede nu løfte lidt af sløret for indholdet på generalforsamlingen.

Sønderborg kommune har indgået et samarbejde med Trygfonden, Realdania, Bolius og Det kriminalpræventive råd, hvor formålet er at nedbringe antallet af indbrud meget væsentligt.

På et stort borgermøde på Alsion d. 11.november, hvor 550 personer deltog, fik vi en grundig information om, hvordan vi bedst kan forebygge indbrud.

Det er lykkedes Landsbylauget at få en aftale med politiet, som meget gerne vil komme på generalforsamlingen og informere og besvare spørgsmål om emnet. Planen er at politiet vil komme kl. 17.30, og at vi kan starte generalforsamling med at spise kl. 19.00. Derom mere når I får indkaldelsen.

Hvis I vil vide mere om at bo trygt – kan I gå ind på nedenstående link:

https://botrygt.dk/?utm_campaign=2418_MAN_BOTRYGT_NB&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_term=andet&utm_content=&mkt_tok=eyJpIjoiTkRCa1pEVmtNRFJoTVdZMC

I kan trygt åbne medsendte link, der omhandler Bo Trygt kampagnen.

Til slut vil bestyrelsen gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.  Det bliver spændende at se, hvor mange af vores påskeliljeløg, der blomstrer det første år.

Med venlig hilsen, På bestyrelsens vegne.

Henning Wendelboe

 

Del på Facebook

Video af vores smukke område

Kettingskov Landsbylaug

CVR NR: 40094539

Billeder som er brugt på vores hjemmeside er taget af den dygtige fotograf Dennis Bruun.

Hvis man ønsker, at billeder af en skal fjernes, kontakt venligst webmaster, Rosalyn.